Konvoi Basikal Wanita

Konvoi Basikal Wanita

Program Konvoi Berbasikal Wanita Sempena Hari Wanita 2018 telah memasuki tahun kedua penganjurannya oleh Badan Amal Kasih Ibu Wilayah Persekutuan yang di pengerusikan oleh Datin Seri Utama Anggraini Sentiyaki.

Pada masa kini, semakin ramai wanita yang sangat menitik beratkan soal kesihatan walaupun sibuk menguruskan keluarga dan kerjaya. Justeru itu, program ini diadakan adalah bagi memberi keselesaan dan menggalakkan lagi golongan wanita meluangkan masa untuk beriadah melalui aktiviti berbasikal.

Konvoi Berbasikal Wanita bakal dilaksanakan dengan kerjasama Perbadanan Putrajaya, Persatuan Berbasikal Putrajaya, Biro Sukan Pusat Khidmat Rakyat Wilayah Persekutuan Putrajaya, Multigreen Events Sdn Bhd, dan Warisan Advertising Sdn Bhd. Acara ini juga turut mendapat sokongan penuh Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Kementerian Belia dan Sukan.

Acara


Tempat

Putrajaya

Jarak

10km atau 25km

Tarikh dan Masa

10 March 2018

Flag off 8.00am

Basikal

Road / MTB / Folding Bike

Penyertaan: Untuk wanita sahaja 18 tahun dan keatas

Agenda Acara


6.30am Ketibaan peserta
7.30am Peserta berkumpul di tempat permulaan
7.45am Penutupan jalan raya laluan acara sepenuhya
8.00am Perlepasan
12.00pm Acara berakhir
12.30pm Penyampaian hadiah

Peta laluan


Peta jalan 10km Peta laluan 25km

Peraturan


Tanggungjawab Peserta:

 

Peserta dengan ini bersetuju untuk melepaskan, tidak membahayakan, dan tidak mempertanggungjawabkan Pihak Penganjur, pegawai, pengarah, ejen, pekerja, pemilik harta, dan sekutu-sekutu daripada dan terhadap apa-apa liabiliti, segala macam tindakan dan sebab-sebab tindakan, penghakiman hukuman mati, hutang, tuntutan dan permintaan setiap jenis dan sifat jua yang timbul daripada apa-apa kehilangan kecederaan, kerosakan, kematian yang disebabkan kepada harta atau mana-mana orang lain yang timbul daripada atau berkaitan dengan penyertaan dalam acara ini sama ada kehilangan kecederaan, kerosakan, kematian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kecuaian, pelanggaran kontrak atau apa-apa cara jua pun yang timbul daripada latihan untuk, semasa, atau selepas penyertaan dalam acara.

 

Pendaftaran untuk perlumbaan hanya disahkan setelah pengesahan pendaftaran dibuat dan selepas memaklumkan nombor plat basikal perlumbaan.

 

Peserta juga memperakui dan mengisytiharkan bahawa peserta tidak pada masa ini di dalam sebarang bentuk rawatan perubatan untuk kelemahan fizikal, penyakit kronik, atau gangguan mental yang boleh menjejaskan penyertaan dalam acara ini. Peserta juga digalakkan untuk menjalani pemeriksaan perubatan dan / atau berunding dengan doktor mereka sebelum pendaftaran dan sebelum hari acara yang sebenar.

 

Melengkapkan borang pendaftaran mengesahkan perjanjian peserta untuk mematuhi semua Peraturan dan Syarat Syarat Penganjur dan Penaja  Konvoi Berbasikal Wanita 2018 yang berkaitan.

 

Didalam penggunaan laman web pendaftaran acara, peserta bersetuju untuk;

 

1.      Memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap.

 

2.      Mengekalkan keselamatan bagi kata laluan dan pengenalan mereka. Mengekalkan dan mengemaskinikan data pendaftaran untuk memastikan ia benar, tepat, terkini dan lengkap. Penganjur boleh menghubungi peserta dari semasa ke semasa melalui e-mel. Apa-apa notis yang dihantar ke alamat e-mel yang berdaftar dengan Penganjur hendaklah disifatkan sebagai diterima oleh peserta. Jika peserta memberikan apa-apa maklumat yang tidak benar, tidak tepat, usang atau tidak lengkap, atau pihak Penganjur mempunyai alasan untuk mengesyaki bahawa maklumat tersebut adalah tidak benar, tidak tepat, usang atau tidak lengkap, Penganjur berhak menggantung atau membatalkan pendaftaran mereka dan melarang pengunaan pendaftaran laman web.

 

3.      Peserta tidak dibenarkan untuk memindahkan penyertaan mereka kepada pihak lain atau menukar kategori perlumbaan selepas pendaftaran mereka disahkan.

 

Keselamatan Peserta:

 

Manakala setiap langkah berjaga-jaga yang munasabah akan diambil oleh pihak Penganjur untuk memastikan keselamatan peserta, peserta tetap mengambil bahagian di atas risiko mereka sendiri dan pihak Penganjur  tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan diatas sebarang kecederaan atau kematian yang timbul daripada latihan untuk, semasa, atau selepas penyertaan dalam acara ini. Peserta amat digalakkan untuk pergi membuat pemeriksaan perubatan dan / atau berunding dengan doktor mereka sebelum pendaftaran dan sebelum hari acara yang sebenar.

 

Penutupan jalan di sepanjang laluan perlumbaan akan ditarik balik selepas empat (4) jam dari permulaan perlumbaan. “Cut-Off times” akan ditetapkan pada pusat pemeriksaan tertentu di sepanjang laluan untuk memastikan keselamatan peserta yang tidak dapat menamatkan perlumbaan dalam tempoh empat (4) jam dan untuk memastikan bahawa jalan-jalan boleh dibuka semula kepada orang ramai mengikut permit acara perlumbaan.

 

Peserta mesti bersara daripada perlumbaan serta-merta, jika dikehendaki berbuat demikian oleh mana-mana anggota rasmi, Marshall, Pegawai Keselamatan, Kakitangan Perubatan, Pengarah Perlumbaan, Pengadil, dan atau Pengawal Terafik.

 

Pembatalan Penyertaan:

 

Peserta yang bermula perlumbaan sebelum waktu perlumbaan sebenar bagi kategori yang beliau daftar akan dibatalkan penyertaan. (Sila rujuk kepada masa mula kategori perlumbaan).

 

Peserta yang tidak bermula dalam masa 20 minit selepas masa bermula  (10km dan 25km), atas sebab-sebab keselamatan tidak dibenarkan bermula dan penyertaan dibatalkan.

 

Peserta mesti memakai nombor plat basikal yang diberikan dengan kelihatan jelas pada setiap masa. Peserta yang tidak memaparkan nombor plat basikal akan diarah keluar dari laluan perlumbaan oleh pegawai keselamatan dan penyertaan di batalkan.

 

Peraturan Am:

 

Setiap peserta dibenarkan untuk memenangi satu hadiah sahaja mengikut pendaftaran kategori beliau dan berpeluang untuk memenangi hanya satu hadiah cabutan bertuah,

 

Pihak Penganjur berhak untuk menggantikan mana-mana pemenang jika didapati penyertaannya di batalkan.

 

Pemenang hadiah mesti melaporkan diri kepada khemah sekretariat. Sekiranya seorang pemenang tidak berbuat demikian, pihak Penganjur berhak mendermakan hadiah wang tunai kepada badan amal.

 

Semua Peserta yang memenangi hadiah hendaklah mengemukakan dokumen pengenalan asal mereka (seperti pasport atau kad pengenalan) untuk mengutip wang hadiah mereka.

 

Bantahan dan rayuan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 minit selepas keputusan di pamerkan di papan notis di lokasi acara atau selepas majlis penyampaian hadiah, yang mana lebih awal, jika tidak pihak Penganjur mempunyai hak untuk tidak melayan apa-apa pertikaian atau rayuan selepas itu.

 

Untuk semua pertikaian, keputusan Penganjur adalah muktamad dan sebarang pertikaian lain selepas itu tidak akan dilayan.

 

Hak Penganjur:

 

Dengan mendaftar untuk dan memberikan apa-apa maklumat, peribadi atau sebaliknya, untuk mendapat akses kepada mana-mana produk dan / atau perkhidmatan dan / atau menyertai mana-mana program, acara, demonstrasi atau apa-apa aktiviti lain yang melibatkan pihak Penganjur dan penaja acara ("Penaja"), individu ("Peserta") disifatkan telah memberikan kebenaran yang jelas untuk pihak Penganjur dan penaja untuk mengumpul, menganalisis, mengumpul, berkongsi, mendedahkan kepada pihak ketiga, menjual dan / atau sebaliknya menggunakan tanpa sebarang liabiliti kepada individu, apa-apa maklumat peribadi yang berkaitan dengan individu yang sebagaimana yang dalam budi bicara yang dianggap wajar,termasuk tanpa had untuk program-programnya, perancangan, data-pemprosesan dan statistik atau risiko-analisis, penyelidikan, pengumpulan dana dan / atau apa-apa tujuan lain dalam melaksanakan fungsi-fungsi.

 

Penganjur dan Penaja mengisytiharkan kerana menjadi pemilik acara atau penaja, mereka boleh menggunakan perkhidmatan pihak ketiga:

 

1.      Untuk pembangunan atau pelaksanaan program, produk atau perkhidmatan yang difikirkannya perlu ;

 

2.      Bagi penyumberan luar mana-mana program, acara, bercakap, demonstrasi dan / atau mana-mana aktiviti ;

 

3.      Bagi tujuan promosi, pemasaran dan / atau pentabiran ;

 

4.      Untuk semua tujuan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk tanpa prosiding had mahkamah, penyiasatan jenayah dan pendakwaan atau jika diperintahkan sedemikian oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkompeten ;

 

5.      Berkaitan dengan sebarang cadangan novasi, penyerahan hak, pemindahan, penjualan, pajakan, lesen, perkongsian, usaha Penganjur dan / atau mana-mana kerjasama di mana dan bila diperlukan berhubung dengannya ;

 

Dengan mendaftar untuk acara ini, peserta bersetuju bahawa Penganjur mungkin menyiarkan keputusan perlumbaan penuh pada laman web tersebut selepas perlumbaan.

 

Pihak Penganjur mempunyai hak untuk mengubah atau menggantikan mana-mana syarat dan peraturan acara ini dari semasa ke semasa sebagaimana yang difikirkannya patut. Jika terdapat kekaburan dalam mana-mana peruntukan, pihak Penganjur menjadi kuasa mutlak untuk mentafsir dengan mengambil kira kepentingan semua peserta yang terlibat. Sebarang maklumat terkini mengenai syarat dan peraturan acara ini akan diberitahu di pendaftaran portal rasmi dan adalah menjadi tanggungjawab peserta yang terjejas untuk mengikuti sebarang perubahan.

 

Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan atau menangguhkan acara pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu kepada peserta, di mana pihak Penganjur akan berusaha untuk memaklumkan kepada peserta sebelum tarikh acara ini. Jika acara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan, Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kehilangan atau kesulitan yang timbul.

 

Pihak Penganjur berhak untuk meminda acara laluan perlumbaan sebagaimana yang ditetapkannya sesuai untuk keselamatan peserta dan / atau untuk mengelakkan sebarang bahaya yang mungkin timbul dalam menjalankan acara itu, pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada peserta. Dalam kes sedemikian, segala usaha akan dibuat untuk memberitahu peserta sebelum tarikh acara ini. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian atau kehilangan atau kesulitan yang disebabkan oleh perubahan tersebut.

 

Jika nombor plat basikal asal peserta hilang atau tidak dapat ditemui semasa pengambilan pek perlumbaan, pihak Penganjur berhak untuk menggantikannya dengan nombor plat basikal lain. Pihak Penganjur berhak meminda atau menggantikan mana mana plat basikal peserta.

 

Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menggunakan mana-mana gambar-gambar (termasuk gambar peserta), gambar rakaman video, atau mana-mana media lain, untuk tujuan sah termasuk iklan komersial dan pengedaran kepada penaja di mana sahaja berada.

 

Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menghadkan dan / atau menolak kemasukan ke acara dan / atau program lain, seminar, demonstrasi atau apa-apa aktiviti lain yang melibatkan pihak Penganjur dan pihak penaja acara tanpa memberi apa-apa sebab dan / atau notis.

 

Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian dan / atau kerosakan, peribadi atau sebaliknya, kepada harta benda dan barang-barang yang disimpan di tempat kejadian bagasi yang disediakan untuk peserta.Penganjur juga berhak untuk memeriksa mana-mana barang atau bagasi yang disimpan sebagai tindakan keselamatan.

Proses pendaftaran


3. pek goodie

Pengambilan pek goodie akan dimaklum melalui website.

Proses pembelian jersi

Pembelian ditutup


1. Daftar untuk membeli

Isi borang pesanan dan submit

2. Bayar dengan SenangPay

Klik pada sesawang pembayaran SenangPay yang tertera di mesej pengesahan yang diterima sejurus selepas borang pesanan disubmit.

Jersi


Pembelian ditutup

Jersi Rasmi

Official Jersey Official Jersey

Pembelian ditutup

T-Shirt Rasmi

Official Jersey Official Jersey

Pembelian ditutup